O projektu

Příspěvková organizace CEROP Kolín byla založena městem Kolín v roce 2014 za účelem podpory podnikatelských aktivit mladých inovačních firem, revitalizace a vhodného využití nemovité kulturní památky.

Inkubace firem je způsob podpory vzniku a rozvoje inovačního podnikání, vhodný především pro malé a střední firmy. Podporuje vznik sítě mezi podnikateli a vysokými či středními školami, výzkumnými institucemi a jinými podniky.

Pro vstup nového podniku do tržního prostředí je nezbytný dobrý nápad. Nápad sám o sobě ale nestačí. Podnik potřebuje také získat kvalitní prostory a zázemí pro své podnikání, podporu v oblasti poradenství, marketingu, účetnictví, či finanční prostředky.

Podnikatelský inkubátor CEROP Kolín, který se zaměřuje na podporu začínajících inovativních firem, jejichž hlavním cílem podnikání je vývoj nových výrobků, technologií a služeb a poté jejich uvedení na trh, může poskytnout právě takovou podporu.

Název projektu: „Podnikatelský inkubátor Kolínský zámek“

Číslo projektu: 5.1 PP 04/036

 

Projekt „Podnikatelský inkubátor Kolínský zámek“ je podporovaný Evropským fondem regionálního rozvoje z Operačního programu Podnikání a inovace a to ze 75%. Město Kolín je 100% vlastníkem příspěvkové organizace CEROP Kolín, která celý program realizuje.

Výsledkem projektu je novostavba v areálu kolínského zámku s užitnou plochou 1 538 m2. Podnikatelský inkubátor je vhodný pro malé a střední podniky a začínající společnosti, které řeší otázku prostor pro svůj růst a rozvoj. V nově vybudovaném inkubátoru budou moci začínající podnikatelé realizovat své nápady či podnikatelské záměry a odstartovat tak svou kariéru za optimálních podmínek.

podmínky inkubace

Nově vzniklé prostředí je vhodné hlavně pro:

  • začínající podnikatele, kteří vzejdou z řad úspěšných absolventů vysokých škol
  • inovativní IT firmy a firmy působící v oblasti komunikačních technologií
  • firmy orientované na produkci, která je podmíněna špičkovým výzkumem a vývojem
  • nově vznikající firmy různého zaměření splňující daná kritéria

Zkrátka, příspěvková organizace CEROP Kolín poskytuje prostor pro vaše nápady, v rámci kterého nabízí pronájem vybavených kanceláří, přednáškových místností a prostor pro váš rozvoj. Zároveň bude možné získat pomoc ve formě poradenství v oblastech podnikání, zakládání firem, marketingu, projektového řízení a mnoho dalšího.

Nabízíme

CEROP Kolín v nové budově poskytuje zázemí v podobě kancelářských prostor s nábytkem, IT a multifunkční technikou včetně zázemí (kuchyňkou, odpočinkovou místností atd.) a zároveň zasídleným firmám zajišťuje vše potřebné k jejich podnikatelské činnosti.

Ke službám podnikatelského inkubátoru patří rovněž poradenství spojené s podnikáním: založení společnosti, sestavení podnikatelského záměru, způsoby financování podniku, daňové, účetní i právní poradenství. Další službou je marketigové poradenství, včetně asistence při navazování kontaktů s výzkumnou sférou. Součástí servisu je také pomoc při zajištění ochrany duševního a průmyslového vlastnictví.

Podnikatelský inkubátor CEROP Kolín nabízí soubor zvýhodněných služeb pro začínající (start-upové) firmy s inovativním podnikatelským záměrem a vysokém potencionálem růstu. Aktivity inkubátoru spočívají v nabídce zvýhodněného nájemného podnikatelských prostor, prostor k pořádání školení, workshopů a konferencí.

Inkubátor podporuje rozvoj inkubovaných firem zprostředkováním transferu technologií mezi výzkumnou sférou a podnikatelskými subjekty prostřednictvím vlastní sítě partnerských organizací.

  • Pronájem vybavených prostor
  • Poradenské služby
  • Pronájem hodinových kanceláří
  • Možnost uvedení sídla firmy v podnikatelském inkubátoru