Arboristická akademie, ZO ČSOP

Kancelář 206

Informace o firmě

Hlavním předmětem podnikání je vzdělávací a osvětová činnost v oboru péče o dřeviny. Společnost poskytuje kvalitní teoretické i praktické vzdělávání pro profesionální pracovníky i pro začínající zájemce o arboristiku. Praktické kurzy jsou koncipované jako příprava pro oborovou certifikaci. Teoretické kurzy pak slouží jako nástroj zvyšování kvalifikace pro projektanty, správce zeleně, orgány ochrany přírody a arboristy – stromolezce.