Podnikatelský inkubátor

O projektu

Příspěvková organizace CEROP Kolín byla založena městem Kolín v roce 2014 za účelem podpory podnikatelských aktivit mladých inovačních firem, revitalizace a vhodného využití nemovité kulturní památky.

Inkubace firem je způsob podpory vzniku a rozvoje inovačního podnikání, vhodný především pro malé a střední firmy. Podporuje vznik sítě mezi podnikateli a vysokými či středními školami, výzkumnými institucemi a jinými podniky.

Pro vstup nového podniku do tržního prostředí je nezbytný dobrý nápad. Nápad sám o sobě ale nestačí. Podnik potřebuje také získat kvalitní prostory a zázemí pro své podnikání, podporu v oblasti poradenství, marketingu, účetnictví, či finanční prostředky.

Podnikatelský inkubátor CEROP Kolín, který se zaměřuje na podporu začínajících inovativních firem, jejichž hlavním cílem podnikání je vývoj nových výrobků, technologií a služeb a poté jejich uvedení na trh, může poskytnout právě takovou podporu.

Název projektu: „Podnikatelský inkubátor Kolínský zámek“

Číslo projektu: 5.1 PP 04/036

Projekt „Podnikatelský inkubátor Kolínský zámek“ je podporovaný Evropským fondem regionálního rozvoje z Operačního programu Podnikání a inovace a to ze 75%. Město Kolín je 100% vlastníkem příspěvkové organizace CEROP Kolín, která celý program realizuje.

Výsledkem projektu je novostavba v areálu kolínského zámku s užitnou plochou 1 538 m2. Podnikatelský inkubátor je vhodný pro malé a střední podniky a začínající společnosti, které řeší otázku prostor pro svůj růst a rozvoj. V nově vybudovaném inkubátoru budou moci začínající podnikatelé realizovat své nápady či podnikatelské záměry a odstartovat tak svou kariéru za optimálních podmínek.

Nově vzniklé prostředí je vhodné hlavně pro:

začínající podnikatele, kteří vzejdou z řad úspěšných absolventů vysokých škol

inovativní IT firmy a firmy působící v oblasti komunikačních technologií

firmy orientované na produkci, která je podmíněna špičkovým výzkumem a vývojem

nově vznikající firmy různého zaměření splňující daná kritéria

Zkrátka, příspěvková organizace CEROP Kolín poskytuje prostor pro vaše nápady, v rámci kterého nabízí pronájem vybavených kanceláří, přednáškových místností a prostor pro váš rozvoj. Zároveň bude možné získat pomoc ve formě poradenství v oblastech podnikání, zakládání firem, marketingu, projektového řízení a mnoho dalšího.

CEROP - PARTNERI
CEROP - PARTNERI
CEROP - PARTNERI