Podnikatelský inkubátor

Služby inkubátoru

CEROP Kolín v nové budově poskytuje zázemí v podobě kancelářských prostor s nábytkem, IT a multifunkční technikou včetně zázemí (kuchyňkou, odpočinkovou místností atd.) a zároveň zasídleným firmám zajišťuje vše potřebné k jejich podnikatelské činnosti.

Ke službám podnikatelského inkubátoru patří rovněž poradenství spojené s podnikáním: založení společnosti, sestavení podnikatelského záměru, způsoby financování podniku, daňové, účetní i právní poradenství. Další službou je marketigové poradenství, včetně asistence při navazování kontaktů s výzkumnou sférou. Součástí servisu je také pomoc při zajištění ochrany duševního a průmyslového vlastnictví.

Podnikatelský inkubátor CEROP Kolín nabízí soubor zvýhodněných služeb pro začínající (start-upové) firmy s inovativním podnikatelským záměrem a vysokým potenciálem růstu. Aktivity inkubátoru spočívají v nabídce zvýhodněného nájemného podnikatelských prostor, prostor k pořádání školení, workshopů a konferencí.

Inkubátor podporuje rozvoj inkubovaných firem zprostředkováním transferu technologií mezi výzkumnou sférou a podnikatelskými subjekty prostřednictvím vlastní sítě partnerských organizací.

Pronájem vybavených prostor

Poradenské služby

Možnost uvedení sídla firmy v podnikatelském inkubátoru